#141-Navarathri Krithis-Swathi Tirunal

Tracks

01-dEvi_jagajjananI-shankarAbharaNam – Sankaran Namboothiri
02-pAhi_mAm_vAgISvarI-kalyANi – Trichur Ramachandran
03-devi Pavane – Saveri-Gayatri Venkataraghavan
04-bhAratI_mAm_ava-tODi – DK Jayaraman

Click Here to Download